เช็กก่อนซื้อ-ขาย มุกเมโล ของแท้ต้องมาจากหอยสังข์ทะนาน-หอยโข่งทะเล

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีฯ แจงข่าวพบ “มุกเมโล” ในหอยแมลงภู่ หอยหวาน หอยเชอรี่ ยันเป็นมุกจริง แต่ไม่ใช่มุกเมโล เหตุมุกเมโลต้องเกิดในหอยสังข์ทะนานหรือหอยโข่งทะเลเท่านั้น แนะก่อนซื้อขายต้องเช็กให้ชัวร์วันที่ 19 กันยายน 2565 นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT เปิดเผยถึงกรณีที่มีกระแสข่าวในปัจจุบันที่มีการพบมุกในหอยต่าง ๆ เช่น หอยแมลงภู่ หอยหวาน และหอยเชอรี่ แล้วมีการระบุว่าเป็นมุกเมโล ว่า GIT ขอชี้แจงว่า ผู้ที่ครอบครองมุก สามารถส่งมาตรวจได้ที่สถาบันฯ ว่าเป็นมุกแท้หรือไม่ และหากเป็นมุกเมโลจริง ก็จะมีการระบุไว้ในใบรับรองว่า Melo Pearl แต่ถ้าเป็นมุกที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ก็จะระบุไว้ในใบรับรองว่า Natural Pearl“ขอทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกัน ปกติมุกเกิดขึ้นได้ในธรรมชาติ หากมีเศษทรายเล็ก ๆ หรือสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในตัวของหอยและเกิดการระคายเคือง หอยจะหลั่งสารประกอบคาร์บอเนตมาล้อมรอบสิ่งแปลกปลอมนั้นไว้ ค่อย ๆ ก่อตัวกลายเป็นมุก ซึ่งมุกที่จะสามารถเรียกว่ามุกเมโลนั้น จะต้องเป็นมุกจะเกิดขึ้นในหอยเมโล หรือที่เรียกกันว่าหอยสังข์ทะนานหรือหอยโข่งทะเลเท่านั้น แต่ถ้าเกิดในหอยชนิดอื่น ๆ ก็เป็นมุก เป็นมุกแท้ แต่ไม่ใช่มุกเมโล” นายสุเมธกล่าว

เศษฐกิจไทย

ทั้งนี้ ปัจจุบันมุกเมโลยังไม่สามารถเพาะเลี้ยงโดยมนุษย์ได้ จะต้องเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเท่านั้น จึงทำให้ไข่มุกเมโลหายาก มีมูลค่าสูง และเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะนักสะสมมุกเมโลที่มีราคาสูง จะต้องมีขนาดใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 10 มิลลิเมตรขึ้นไป รูปร่างกลม สีส้มสดใส ผิวมันวาวและมีริ้วเปลวไฟบนผิวที่ชัดเจนสำหรับสีของมุกเมโล มีตั้งแต่สีเหลืองอ่อน สีส้ม ไปจนถึงสีส้มเข้มจนน้ำตาล แต่สีที่ดีที่สุดและสีที่มีมูลค่ามากที่สุดคือ สีส้ม หนึ่งในคุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุด คือ ริ้วลายคล้ายเปลวไฟ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมุกเมโล มีลักษณะเหมือนกับริ้วของเปลวไฟเป็นคลื่นไปทั่วพื้นผิวของไข่มุก ซึ่งยิ่งถ้ามีเปลวไฟที่เข้มและชัดเจนมากเท่าไร มุกเมโล ก็จะมียิ่งมีค่าและมีราคาสูงมากขึ้น และด้วยความหายากของมุกชนิดนี้ จึงไม่มีมาตรฐานในการประเมินราคามุกเมโล การตั้งราคาขึ้นอยู่กับบุคคลผู้ครอบครองมุกเม็ดนั้น ๆ ด้วยความหายากระดับแรร์ไอเทม ทำให้มุกเมโลเป็นที่ต้องการของนักสะสมผู้ที่ครอบครองมุก หากต้องการตรวจสอบว่าเป็นมุกแท้หรือไม่ หรือเป็นมุกชนิดใด สามารถนำมาตรวจสอบที่ GIT ซึ่งเป็นสถาบันหลักแห่งชาติในการตรวจสอบและออกใบรับรองอัญมณีและโลหะมีค่า มีมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยสถาบันเปิดให้บริการในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. หรือสามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอรับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันเบื้องต้นได้