เดินหน้าปรับโฉมห้างร้าง “นิวเวิลด์ บางลำพู” สู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ใน กทม.

สำนักงานเขตพระนคร เดินหน้าปรับปรุงพื้นที่ห้างนิวเวิลด์ บางลำพู เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีการจัดนิทรรศการ และพื้นที่ทำการค้าบางส่วน ซึ่งคาดว่าในอนาคตจะเป็นจุดเช็กอินแห่งใหม่บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลยสำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รายงานความคืบหน้าของโครงการปรับปรุงพื้นที่ห้างนิวเวิลด์ บางลำพู เพื่อเตรียมพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ผ่านเพซบุ๊กแฟนเพจ สำนักงานเขตพระนคร ดังนี้สำนักงานเขตพระนคร ได้เข้าปรับปรุงพื้นที่อาคารห้างนิวเวิลด์ ซึ่งเจ้าของได้มอบให้กรุงเทพมหานครนำมาใช้ประโยชน์ โดยเขตได้เข้าไปตรวจสอบสภาพอาคาร พบว่ายังมีความมั่นคงแข็งแรงเพียงพอ จึงมีแผนจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการจัดแสดงนิทรรศการ และพื้นที่ทำการค้าบางส่วน ซึ่งเขตได้มีการตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาดังกล่าวทั้งนี้เบื้องต้นเขตได้ทำการพัฒนาความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์มาระยะหนึ่งแล้ว

ออกแบบ

โดยตั้งแต่เมื่อวานนายวสันต์ บุญหมื่นไวย์ ผู้อำนวยการเขตพระนคร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาด ล้างทำความสะอาด ปรับปรุงคอกต้นไม้ และประดับตกแต่งต้นไม้ในพื้นที่ส่วนต่างๆ ให้เกิดความสวยงาม รวมทั้งสร้างทางเดินไม้เพื่อให้ประชาชน/นักท่องเที่ยว ได้เข้าไปเดินชมอาคารและถ่ายภาพได้ในอนาคต และในวันนี้ (11ก.ย.65) ผู้อำนวยการเขตพระนคร ได้ตรวจเยี่ยมความคืบหน้า ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากนี้ก็จะได้มีการเพิ่มเติมในส่วนของนิทรรศการ บอกเล่าประวัติ ความเป็นมาของอาคารหลังดังกล่าวให้ผู้คนได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไปสำหรับ “ห้างนิวเวิลด์” เป็นห้างเก่าแก่ในย่านบางลำพู กรุงเทพมหานคร ที่เคยโด่งดังในอดีตเมื่อราว 30 ปีที่แล้วห้างสรรพสินค้าแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดย บริษัท แก้วฟ้าช้อปปิ้งอาเขต จำกัด มีนาย “แก้ว ผูกทวนทอง” เป็นเจ้าของห้างห้างนิวเวิลด์เมื่อแรกเริ่มสร้างและเปิดให้บริการ แม้จะมีความสูงเพียง 4 ชั้น แต่ว่าก็มีความล้ำสมัยในยุคนั้น เนื่องจากมี “ลิฟต์แก้ว” ที่ตั้งเด่นหราอยู่หน้าห้าง ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากภายนอกอาคารด้วยความที่ตัวห้างสรรพสินค้าตั้งอยู่ในย่านธุรกิจและย่านท่องเที่ยวสำคัญในกรุงเทพฯ อีกทั้งยังมีลิฟต์แก้วเป็นแม่เหล็กดึงดูด ทำให้ห้างนิวเวิลด์ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนในห้วงเวลานั้นในปี 2527 ทางห้างนิวเวิลด์จึงได้ขออนุญาตต่อเติมอาคารเพิ่มขึ้นเป็น 11 ชั้น แต่ทางกทม. ไม่อนุญาตอย่างไรก็ดีทางห้างได้ฝ่าฝืนคำสั่งทำการต่อเติม และเปิดให้บริการเรื่อยมา ทำให้ทาง กทม.ต้องยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อดำเนินการรื้อถอนส่วนต่อเติมที่ผิดกฎหมาย